Expertise nodig? 
0475 25 94 87

Expertise door gekwalificeerd personeel

Theorie gekoppeld aan praktijk

VESEC BVBA werd in 1994 opgericht met als doel een vakkundige dienstverlening aan te bieden aan de verzekeringsmaatschappijen en
aan de industrie.

Aanvankelijk werden opdrachten uitgevoerd op het gebied van de beveiliging en inrichting van parkings en magazijnen met als doel de vermindering van het aantal inbraken en diefstallen. Verder groeide de belangstelling van de verzekeringsmaatschappijen op het vlak van technische
schaderegeling (CMR, machinebreuk,…).

De expertiseopdrachten worden uitgevoerd door gekwalificeerd personeel dat theoretische kennis koppelt aan praktijkervaring. De expertiseopdrachten vinden niet alleen plaats in België, maar in heel Europa.

Ir. Tony Imhof is ook opgenomen op de lijst van deskundigen bij de rechtbanken van eerste aanleg en koophandel in Antwerpen, Gent, Brugge, Turnhout, Kortrijk en Brussel.

Schade Expertises

Wij voeren heel wat verschillende schade-expertises uit. In de eerste plaats ...

Transportschade

Ook wat betreft transportschade kunnen wij u helpen. Wij analyseren en onderzoeken...

Scheepvaartschade

Heeft u schade aan uw schip en wil de verzekering een onderzoek doen?
VESEC bvba - Kromvendreef 55 - 2900 Schoten - België - Ligging
Tel.: 03 651 75 19 - Gsm: 0475 25 94 87 - Fax: 03 651 48 04 - info@vesec.be - BTW BE0452 988 020
Back to Top